Nová příjezdová komunikace

 

Z důvodů rekonstrukce sousedního domku (č.p. 361), je příjezd do našeho areálu z ulice Pod Humprechtem (álejí) pro automobily omezen.

Hlavní příjezd do areálu bude z ulice Na Celné (hlavní tah Sobotka - Kost - zakresleno žlutě)

Pro pěší a kola je ulice Pod Humprechtem (podél kolbiště) stále využitelná.

Děkujeme za pochopení

 

Další informace