Podpora stěny

Vážení přátelé,

Jak jsme vás již informovali není náš areál schopen tuto situaci zvládnout bez podpory státu, který se k nám obrací zády, a přestože jsme se snažili dosáhnout na některou z avizovaných podpor, na žádnou nemáme dle nastavených kritérií nárok a nikdo z MPO s námi nekomunikuje a naše emailové urgence a stížnosti zůstali bez odezvy.

Pokud nás chcete jakkoliv podpořit a pomoci nám alespoň částečně vykompenzovat ztráty za říjen a listopad, využijte prosím jednu z následujících možností:

1) obdarujte své blízké dárkovým poukazem na naší stěnu (viz odkaz dárkové poukazy níže).

2) Jako podporovatel stěny můžete:

 1. zakoupit voucher na jedno fiktivní lezení za období říjen-listopad v hodnotě 150,-
 2. zapojit se do projektu "ADOPCE NA DÉLKU" a stát se sponzorem jedné z nově postavených cest za 300,-, a po dobu 1.12.2020-1.9.2021 bude cesta pojmenována vaším jménem, či přezdívkou.

Pokud se rozhodnete stát se našim podporovatelem můžete zaslat na účet 2045411013/3030 buď 150,- pod variabilním symbolem 63819813, případně můžete zaslat 300,- s textem "Sponzor jméno(přezdívka)" a stát se dočasným majitelem jedné z nově postavených cest.

Za jakoukoliv podporu budeme vděčni.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici na emailu či telefonu.

Jirka

 

dopady vládních nařízení

Přátelé, kamarádi,
těžko se mi hledají slova. Na základě zmatečných a pozdních prohlášení vládních činitelů se stává podnikání v české republice dosti adrenalinovou záležitostí.
Pokud nám provozovatelům sportovních zařízení chcete nějak pomoci, nezpomeňte na nás, až se situace zlepší.
To nejlepší, co pro nás můžete udělat, je podporovat nás svou návštěvností a pomoc s propagací našeho zařízení.

Stěna Sobotka

Areál je v provozu od konce roku 2007, z původního plánu horolezecké stěny se dnes tvoří zábavní park pro širokou veřejnost, kde se nachází nejrůznější sportovní i společenské vyžití.

Kromě vnitřní a vnější stěny zde naleznete dětský koutek, beach volejbalové hřiště či petanque.V areálu je možnost kempování se sociálním zařízením.

Novinky

Provozní řád

Provozní řád Horolezecké stěny SobotkaVšichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem a řídit se všemi jeho ustanoveními.

Část I. Některé pojmy

 1. Provozovatelem je Hippopig s.r.o.
 2. Návštěvníkem se rozumí každá osoba nacházející se v prostorách sportovního centra bez ohledu na to zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.
 3. Prostorami lezeckého centra se rozumí veškeré vnitřní i venkovní plochy ve správě provozovatele.
 4. Pověřenou osobou je osoba pověřená provozovatelem k výkonu dozoru v areálu sportoviště. Pověřenou osobou je tedy například barman, trenér a instruktor.
 5. Lezení a bouldering je jakýkoliv pohyb po lezecké stěně a jištění (dále jen "lezení").
 6. Lezeckou stěnou se rozumí stěna určená provozovatelem k lezení ("venkovní a vnitřní stěna") a stěna určená provozovatelem k boulderingu ("bouldrovací stěna").
 7. Ostatními sportovišti se rozumí veškeré sportovní aktivity provozované v areálu ( např. Petanque, beachvolejbal, stolní tenis, šipky, dětské prolézačky.

Část II. Povinnosti mladších návštěvníků

 1. Návštěvník mladší deseti let se může v areálu pohybovat pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem jeho zákonného zástupce. Pokud návštěvník mladší deseti let neprovozuje lezení, je mu zakázán vstup pod lezeckou stěnu.
 2. Návštěvník mladší patnácti let se může pohybovat  v areálu  pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem osoby starší osmnácti let.
 3. Návštěvník starší patnácti a mladší osmnácti let se smí pohybovat v areálu v doprovodu a pod neustálým dohledem osoby starší osmnácti let nebo s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.

Část III. Povinnosti všech návštěvníků

 1. Lezení mohou provozovat pouze návštěvníci, kteří řádně složili zálohu na vstupné.
 2. Návštěvník je povinen před vstupem na jakékoliv další sportoviště nahlásit svůj příchod na recepci a v případě, že je toto sportoviště zpoplatněné, uhradit odpovídající poplatek, či zálohu.
 3. Návštěvník je povinen podepsat seznámení s provozním řádem.
 4. Návštěvník je povinnen řídit se pokyny provozovatele a pověřené osoby.
 5. Návštěvník je povinen při lezení dodržovat zásady bezpečnosti a opatrnosti. Zejména je povinen se chovat, tak aby neomezoval a neohrožoval ostatní návštěvníky.
 6. Návštěvník zejména nesmí:
  1. a) provozovat lezení pod vlivem alkoholu a drog.

                    b) kouřit v prostoru lezeckého centra.

                    c) vnášet do prostoru stěny a bouldrovací stěny sklo a potraviny.

                    d) vynechávat jistící body.

                    e) jistit se ve stejné karabině jako jiný návštěvník.

                    f) zdržovat se v prostoru pod stěnou a bouldrovací stěnou, pokud neleze.

                    g) upravovat cesty nebo lezeckou stěnu bez vědomí dozoru.

                    h) pohybovat se pod osobou provádějící opravu nebo úpravu stěny.

                    ch) na stěně provozovat bouldering.

                     i) provozovat lezení v sektorech, kde by pro velké množství návštěvníků

                        bylo lezení dalších návštěvníků nebezpečné.

                     j) používat sypané magnesium, s vyjímkou venkovní stěny

                     k) v převislých částech stěny používat jako druholezec k jištění část  

                        lana nezapnutou do postupových jištění.

 1. Návštěvník je zejména povinen:
  1. a) dodržovat všechny zásady bezpečného lezení a jištění.

                    b) k lezení používat oficiálně schválené horolezecké pomůcky

                        odpovídající ČSN nebo s certifikátem UIAA v dobrém stavu.

                    c) při lezení používat speciální lezeckou obuv.

                    d) jistit se při lezení na stěně. To neplatí na bouldrovací stěně.

                    e) každý jistící bod zapnout nejpozději ve výši kolen.

                    f) jako druholezec lézt na laně, které je blíže stěně a ukončit výstup tak,

                       aby zůstala zapnuta nejméně dvě postupová jištění.

                    g) před lezením odstranit všechny předměty na dopadišti pod cestou

                        (jako např. cvičební pomůcky a lahve).

                     h) upozornit jiného návštěvníka, který porušuje ustanovení tohoto

                         provozního řádu, na to, že řád porušuje. Nedojde-li k nápravě,

                         musí informovat pověřenou osobu.

                    ch) upozornit pověřenou osobu, zjistí-li technický nedostatek

                          (např. uvolněný chyt).

                      i) za klenoty, peníze a jiné cennosti si ručí každý návštěvník sám

Část IV. Následky porušení povinností návštěvníka

 1. Provozovatel a pověřená osoba mohou vykázat z areálu jakéhokoliv návštěvníka, který porušil ustanovení tohoto provozního řádu a to bez vrácení vstupného.
 2. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou sobě nebo jiným způsobí návštěvník při lezení, či ostatních aktivitách a pohybu v prostorách areálu..
 3. Návštěvník sám nese odpovědnost za veškerou činnost (lezení i jinou činnost), kterou provádí v areálu sportovního centra.

Část V. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel má právo měnit ustanovení provozního řádu.
 2. Provozní řád je viditelně vyvěšený v areálu sportovního centra.

 

V Sobotce dne 1.5.2014

Další informace